HVA ER BETONG?

Betong er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet.

Betong består av vann, sement, tilslag og tilsetninger. Blandingen av vann og sement kalles sementlim eller sementpasta. Tilslaget, som er et samleord for sand, stein og pukk, blir blandet sammen med sementpastaen. Vanligvis, men ikke alltid, blander man også i tilsetningsstoffer. 

Riktig produsert og ved normal bruk har betong lang levetid og stor styrke. Et moderne samfunn er avhengig av betong som byggemateriale til bygging av f.eks. bygninger, industrianlegg, broer, tunneler, kaier, flyplasser, dammer og oljeplattformer.

Betong er et mer eller mindre flytende materiale rett etter blanding, og er derfor lett å forme. Men etterhvert som hydratiseringen pågår gjennomgår betongen en herdeprosess og blir et fast materiale. Utstøping og bearbeiding må foregå i løpet av få timer etter blanding, mens betongen fremdeles er mulig å bearbeide.

       

BETONGTYPER

Betong produseres i flere forskjellige kvaliteter. Det er først og fremst styrke og bestandighet som skiller kvalitetene fra hverandre. 

Hvis man sammenligner de betongkvalitetene som brukes mest (B20, B30, B35 og B45), kan man grovt sett si at den beste (B45) er 2-3 ganger sterkere enn den dårligste (B20). 

Levetiden er sterkt avhengig av hvilke omgivelser betongkonstruksjonen står i, f.eks. om den står i tørre og frostfrie omgivelser innendørs, eller om den er utsatt for frost, vann og veisalter utendørs.

Som regel blir betongkonstruksjoner armert. Det vil si at det støpes inn armeringsstenger av stål i betongen. Årsaken er at betong er et sprøtt materiale som lett sprekker opp når det utsettes for strekkrefter. Da er det armeringen som holder den sammen. Betong og armering fungerer sammen som et komposittmateriale - armert betong - der betongen bærer trykkreftene og armeringen strekkreftene.
Det kan tilsettes stål- eller plastfiber for å erstatte tradisjonell armering.   

SELVKOMPRIMERENDE BETONG


Ofte bare kalt SKB, er betong som er tilsatt superplastiserende tilsetningsstoffer og derfor har spesielt gode flyteegenskaper, dvs at den flyter lettere ut og fyller formen bedre enn vanlig betong gjør. 

Fordelen med å bruke SKB er at det letter støpearbeidet betydelig. SKB er så tyntflytende at det ikke er nødvendig å vibrere betongen. Det er spesielt fordelaktig i slanke konstruksjoner, der armeringen ligger tett, og der det er overforskaling som gjør det vanskelig å komme til med vibrator. En ulempe med SKB er at forskalingen må lages tettere enn ved bruk av vanlig betong.


 

MØNSTRET BETONG

Vi leverer mønstret betong for gårdplasser / uteområder. Dette er et produkt som er tilnærmet vedlikeholdsfritt og har en levetid som langt overgår konkurrerende alternativer.