HISTORIKK

Dyrøy Betong Ålesund as ble bygget i 2005 og har hatt en sterk vekst i markedet siden oppstarten.

Vi startet med 1 stk pumpe og 3 betongbiler. 
Pr i dag disponerer Ålesund 5 pumper og 7 betongbiler. 

Vi leverer betong primært i kommunene Ålesund, Sula, Giske, Haram, Ørskog, Vestnes, Sykkylven, Hareid og Stordal

Dyrøy Betong Ålesund har opparbeidet seg en stor kundemasse, bestående av private, små, mellomstore og større entreprenører. 

PRODUKSJON

Dyrøy Betong Ålesund har en av Norges mest automatiske og miljøvennlige betongfabrikk. Betongverket er bygget ut fra de strengeste krav, og firmaet innehar sertifikater for alle typer ferdigbetong. Verket har strenge internkontroll rutiner med tanke på test av både tilslag, fersk og herdet betong, i eget godkjent laboratorie.


Vi benytter lokale tilslag av sand og stein, hvilket gjør at vi har kort transport med tanke på miljøpåvirkning. 
Alle tilslag og sement inntransporteres med båt, og lagres rett i lukkede siloer. Ingen depot utomhus.

Dyrøy Betong Ålesund benytter Norcem sement. 

 


BETONGBILER
/ PUMPER

Dyrøy Betong Ålesund disponerer 7 betongbiler med direkte tipp, samt 5 pumpebiler.
Alle våre sjåfører har lang og god erfaring med transport og betong.